Ως δρομέας μαραθωνίου, υπεραποστάσεων και στίβου γνωρίζω και ο ίδιος πολύ καλά τις απαιτήσεις αυτών των αθλημάτων τόσο σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό, αλλά και την αναγκαιότητα αυτοδιαχείρισης της ενέργειας του αθλητή, σε περίπτωση σωματικής δυσκολίας, πνευματικής κόπωσης, ή αντίξοων συνθηκών για να  επιτύχει τον επιθυμητό στόχο του. Κατά συνέπεια, γνωρίζω πως το ρέικι μπορεί να βοηθήσει τον αθλητή στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ανάλογα με τη ψυχική και σωματική κατάσταση του αθλούμενου, μπορεί να δοθεί ρέικι σε μία ή περισσότερες συνεδρίες, για ενδυνάμωση ψυχής και ισορροπία του σώματος. Ο αθλούμενος λαμβάνει την απαιτούμενη ενέργεια, που θα χρειαστεί σε μια έντονη και συνεχή καταπόνηση ψυχής και σώματος.

Συμπληρωματικά με το ρέικι, η πρακτική του διαλογισμού μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τον δρομέα –όπως και για κάθε άλλον αθλητή– στο άθλημά του, αλλά και σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής του ζωής.

Παράλληλα, μια θεραπεία με ανθοϊάματα Bach μπορεί να δράσει ενδυναμωτικά στη ψυχοσωματική κατάσταση του αθλούμενου δρομέα.